Oskars BRAUHBĀRS

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists


Agris DRAVIŅŠ

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

IJF (STARPTAUTISKĀ DŽUDO AKADĒMIJA)
2. līmeņa džudo treneris

Sertifikāts Nr. 3112 (derīgs līdz 19.01.2022.)
B kategorijas džudo trenerisDainis JUZUPS

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

Sertifikāts Nr. 3532 (derīgs līdz 19.07.2023.)
B kategorijas džudo treneris


Papuna HUPENIJA

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
1. līmeņa augstāka profesionāla izglītība
Džudo trenera kvalifikācija

IJF (STARPTAUTISKĀ DŽUDO AKADĒMIJA)
1. līmeņa džudo treneris

Sertifikāts Nr. 2492 (derīgs līdz 30.07.2020.)
B kategorijas džudo treneris

Viktors REŠKO

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
1. līmeņa augstāka profesionāla izglītība
Džudo trenera kvalifikācija

Sporta studiju absolvents 
Tiesīgs strādāt līdz 20.06.2021.

Alvis ROGOZINS

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

Sertifikāts Nr. 2194 (derīgs līdz 16.01.2019.)
B kategorijas džudo treneris

Jekaterina KRAUZE

Izglītība: 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvente
Maģistra grāds sporta pedagoģijā

IJF (STARPTAUTISKĀ DŽUDO AKADĒMIJA)
1. līmeņa džudo trenere

Sertifikāts Nr. 2175 (derīgs līdz 12.12.2018.)
B kategorijas džudo trenere

Vsevoloda Zeļonija sporta skola ©2018
E.Birznieka-Upīša 21a, Rīga, LV-1011
+371 27221777 info@sportaskola.org

 .