Radijs KOSTIĻEVS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikāciju
Izglītības un sporta darba speciālists 

Latvija Sporta pedagoģijas akadēmija absolvents  
Tiesīgs strādāt līdz 21.06.2023. 

Karatē kvalifikācija
1.DAN


Dmitrijs SOKOLOVS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 1992.gada absolvents
Bakalaura grāds sporta pedagoģijā

Sertifikāts Nr. 3820 (derīgs līdz 23.05.2024.)
B kategorijas karatē treneris

Karatē kvalifikācija
2.DAN


Vsevoloda Zeļonija sporta skola ©2019
E.Birznieka-Upīša 21E, Rīga, LV-1011
+371 27221777 info@sportaskola.org

 .