Latvijā, lai iegūtu trenera izglītību tiek piedāvātas iespējas studēt dažādās Latvijas augstskolās.

1) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija piedāvā iegūt zināšanas sporta zinātnē, bakalaura, maģistra un doktora grāda programmā:
  • sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā;
  • sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs;
  • sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.
Kā arī ir iespēja studēt 1.līmeņa profesionālās izglītības programmā. Plašāka informācija ir pieejama Latvijas Sporta pedagoģijas mājaslapā: https://www.uznemsana.lspa.lv/index.php/studiju-programmas

2) Latvijas Universitāte piedāvā apgūt izglītību bakalaura, koledžas un maģistra līmeņa programmās:
  • Sporta treneris (Rīgā, Cēsīs, Madonā, Kuldīgā un Tukumā). 
Plašāka informācija ir pieejama Latvijas Universitātes mājaslapā: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/

3) International Judo Federation Academy piedāvā uzlabot un pilnveidot zināšanas treneru izglītības programmai.
Plašāka informācija pieejama IJF Academy mājaslapā: https://academy.ijf.org/student-handbook

4) Sporta izglītības aģentūra piedāvā apgūt C līmeņa trenera kategorijas sertifikātu. Plašāka informācija pieejama Sporta izglītības aģentūras mājaslapā: https://www.sportaizglitiba.lv/#page3 5) Latvijas Treneru tālākizglītības centrs piedāvā apgūt C līmeņa trenera kategorijas sertifikātu. Plašāka informācija pieejama Latvijas Treneru tālākizglītības centra mājaslapā: https://www.treneruizglitiba.lv/C-MACIBAS-PIETEIKTIES