Profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Vsevoloda Zeļonija sporta skola” (turpmāk - Sporta Skola) reģ. Nr. 3371803213 ir biedrības “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA” dibināta izglītības iestāde. Sporta Skola īsteno licencētas DŽUDO (kods AS020600) un KARATĒ (kods AS020400) interešu izglītības programmas. No 2019. gada 01. septembra Sporta Skola ir uzsākusi profesionālās ievirzes izglītības programmas DŽUDO (20V813001 un 30V813001) īstenošanu.

Sākotnēji izglītojamie Sporta Skola tiek uzņemti interešu izglītības programmas ietvaros. Pēc pirmā mācību gada interešu izglītības programmas apguves, izglītojamam ir iespēja turpināt mācības profesionālās ievirzes izglītības programmā.