Oskars BRAUHBARS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

Sertifikāts Nr. 3577 (derīgs līdz 20.09.2023.) 
B kategorijas džudo treneris

Džudo kvalifikācija
2.DANDidzis BRAUNS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

Sertifikāts Nr. 3788 (derīgs līdz 25.04.2024.) 

B kategorijas džudo treneris.

Džudo kvalifikācija
2.KYUAgris DRAVIŅŠ

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

IJF (STARPTAUTISKĀ DŽUDO AKADĒMIJA)
2. līmeņa džudo treneris

Sertifikāts Nr. 690 (derīgs līdz 20.01.2027.)
A kategorijas džudo treneris

Džudo kvalifikācija
3.DAN


Dainis JUZUPS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciālists

Sertifikāts Nr. 3532 (derīgs līdz 19.07.2023.)
B kategorijas džudo treneris

Džudo kvalifikācija
2.DAN


Jekaterina KRAUZE

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvente
Maģistra grāds sporta pedagoģijā

IJF (STARPTAUTISKĀ DŽUDO AKADĒMIJA)
1. līmeņa džudo treneris

Sertifikāts Nr. 3692 (derīgs līdz 14.12.2023)
B kategorijas džudo trenere

Džudo kvalifikācija
3.DAN


Adrians KRAUZE

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds

Izglītības un sporta darba speciālists 
Džudo vecākā trenera kvalifikācija

Džudo kvalifikācija
1.KYU


Abulfazs NASIROVS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents 
Bakalaura grāds 
Izglītības un sporta darba speciālists 
Džudo vecākā trenera kvalifikācija

Sporta studiju absolvents  
Tiesīgs strādāt līdz 22.06.2024. 

Džudo kvalifikācija
1.DAN


Viktors REŠKO

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
1. līmeņa augstāka profesionāla izglītība
Džudo trenera kvalifikācija

Sporta studiju absolvents 
Tiesīgs strādāt līdz 20.06.2021.

Sertifikāts Nr.4536  (derīgs līdz 17.06.2026.)
B kategorijas džudo treneris

Džudo kvalifikācija
1.DAN


Laura SĀMIETE

Izglītība

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvente
Bakalaura grāds
Izglītības un sporta darba speciāliste

Džudo kvalifikācija
3.KYU


Darja SAMOROKOVA

Izglītība
Sporta studiju absolvente

Tiesīga strādāt līdz 02.02.2028.


Džudo kvalifikācija
2.KYU