Nometnēs bērni kļūs patstāvīgāki, spēs dzīvot līdz 14 dienām bez vecākiem, pieradīs pie disciplīnas, iemācīsies uzņemties atbildību, kā arī kļūs kārtīgāki.

Ik gadu Sporta Skola organizē bērnu vasaras jauniešu sporta dienas un diennakts nometnes. 

Nometnes galvenais mērķis ir vispārīgi attīstīt bērnu, ieliekot viņiem tādus pamatus, kas ļaus viņiem visas dzīves garumā ievērot veselīgu dzīves veidu. Nometnes laikā bērni tiks iepazīstināti ar sporta disciplīnu daudzveidību (skriešana, lekšana, mešana, peldēšana u.c. disciplīnas). Bērni iepazīsies arī ar komandu sporta veidiem – futbols, basketbols, regbijs u.c.

Nometnes pamatuzdevums ir padarīt bērnu ikdienu krāsaināku un viņu vecāku dzīvi vieglāku. Ar mūsu pedagogu pieredzi nometņu rīkošanā, mēs esam pārliecināti par nometnes veiksmīgu realizāciju.

Nometnes uzdevumi:

  • attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
  • organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā;
  • radīt priekšstatu par dažādiem sporta veidiem;
  • radīt apstākļus savu sportisko spēju realizēšanai un jauno iemaņu iegūšanai;
  • veicināt veselīgu dzīvesveidu.