Radijs KOSTIĻEVS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS absolvents
Bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikāciju
Izglītības un sporta darba speciālists 

Sertifikāts Nr. 2303 (derīgs līdz 12.12.2024.) 

C kategorijas karatē treneris     

Karatē kvalifikācija
1.DAN


Dmitrijs SOKOLOVS

Izglītība
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 1992.gada absolvents
Bakalaura grāds sporta pedagoģijā

Sertifikāts Nr. 3820 (derīgs līdz 23.05.2024.)
B kategorijas karatē treneris

Karatē kvalifikācija
2.DAN